3620A Replacement Parts

CalloutQty NeededNamePart No.PriceBuy
232Kurt Screw, Drive, #2 X .25 - 07-023007-0230$5.00
91Kurt Spherical Segment - D60-9D60-9$8.00
72Kurt Jaw Plate, 6" - D60-7D60-7$46.00
101Kurt Handle Assembly - D60I-10-SAD60I-10-SA$38.00
201Kurt Basic Air Unit - KAU6KAU6$1,980.00
51Kurt Screw, Short Air - 362AU-5-CP362AU-5-CP$286.00
141Kurt O-Ring, Buna N, #117 - 3600V-993600V-99$5.00
81Kurt Retaining Nut, 2-Piece - 3600V-8-P3600V-8-P$20.00
31Kurt Nut w/ Internal Brush Seal - 3600V-33600V-3$116.00
191Kurt Chip Guard, Long - 3600V-2493600V-249$8.00
181Kurt Chip Guard, Short - 3600V-2483600V-248$6.00
41Kurt Screw Support - 3600V-224B3600V-224B$27.00
62Kurt Internal Brush Seal - 3600V-2113600V-211$9.00
21Kurt Movable Jaw - 3600V-23600V-2$246.00
262Kurt Protective Plug Assembly - 3600V-191-SA3600V-191-SA$5.00
172Kurt Spiral Retaining Ring - 3600V-1473600V-147$5.00
131Kurt O-Ring, Buna N #129 - 3600V-1283600V-128$5.00
211Kurt O-Ring, #115 - 3600AA-683600AA-68$5.00
252Kurt O-Ring, Buna N, 008 - 225-01225-01$5.00
111Kurt Screw, SHSS, 1/2-13 X 1-1/4 - 01-393801-3938$7.00
121Kurt Screw, SHSS, 1/4-20 X 3/4 - 01-327801-3278$6.00
154Kurt Screw, SHCS, 1/2-13 X 1-1/4 - 00-141900-1419$5.00
164Kurt Screw, SHCS, #8-32 X 3/8 - 00-119100-1191$5.00