Automatic and Mechanical Drawbar Rods

NameSummaryPriceBuy
Kurt Replacement Rod - 600-08-SA

600-08-SA Replacement Rod

$144.00
Kurt Drawbar Rod - 600-119-SA

600-119-SA Drawbar Rod

$113.00
Kurt Replacement Rod - 600-13-SA

600-13-SA Replacement Rod

$135.00
Kurt Drawbar Rod - 600-22-SA

600-22-SA Drawbar Rod

$97.00
Kurt Replacement Rod - 600-37-SA

600-37-SA Replacement Rod

$117.00
Kurt Drawbar Rod - 600-38-SA

600-38-SA Drawbar Rod

$91.00
Kurt Replacement Rod - 600-45-SA

600-45-SA Replacement Rod

$116.00
Kurt Drawbar Rod - 600-75-SA

600-75-SA Drawbar Rod

$118.00
Kurt Drawbar Rod - 600-76-SA

600-76-SA Drawbar Rod

$119.00
Kurt Drawbar Rod - 600-85-SA

600-85-SA Drawbar Rod

$93.00
Kurt Replacement Rod - 600-98-SA

600-98-SA Replacement Rod

$150.00
Kurt AL6700 Replacement Rod - 600-14-SA

AL6700 Replacement Rod

$91.00
Kurt BR1000, BR6000, AL1700, BR1002 Replacement Rod - 600-01-SA

BR1000, BR6000, AL1700, BR1002 Replacement Rod

$102.00
Kurt CL3400 and CL8400 Replacement Rod - 600-55-SA

CL3400 and CL8400 Replacement Rod

$140.00
Kurt CO2601 and CO7601 Replacement Rod - 600-25-SA

CO2601 and CO7601 Replacement Rod

$93.00
Kurt HU2000 and HU7000 Replacement Rod - 600-10-SA

HU2000 and HU7000 Replacement Rod

$91.00
Kurt KO2303 and KO6303 Replacement Rod - 600-67-SA

KO2303 and KO6303 Replacement Rod

$176.00
Kurt SH1600 Replacement Rod - 600-16-SA

SH1600 Replacement Rod

$145.00
Kurt SH6600 Replacement Rod - 600-17-SA

SH6600 Replacement Rod

$161.00
Kurt WE2712 Replacement Rod - 600-79-SA

WE2712 Replacement Rod

$93.00